Haberler

Araba Haciz Kaldırma 2021

Araba Haciz Kaldırma – Araba haciz kaldırma işlemi nasıl yapılır? – Araç haciz kaldırma, Plakadan araç haciz SORGULAMA, Araç haciz kaldırma dilekçesi örneği, Borç ödendikten sonra haciz ne zaman kalkar, Araç üzerindeki e-haciz Nasıl Kaldırılır, Ev haciz kaldırma, Haciz kaldırma ne kadar sürer, t.c. ile haciz sorgulama

 

Araba Haciz Kaldırma

Araba üzerindeki haczi kaldırabilmeniz için 5 farklı yol var:

  1. Borcu Ödemek
  2. Hatalı Haciz
  3. Anlaşma
  4. Süre
  5. Menfi Tespit

Borcu Ödemek

Borcunuzu kabul ediyorsanız, takibin gerçekleştiği icra dairesine ya da bulunduğunuz yerdeki en yakın icra dairesine giderek; talep edilen miktarı faizi ve vekalet ücreti ile ödediğiniz takdirde araba üzerindeki haciz kalkacaktır.

Hatalı Haciz

Haciz işleminin hatalı yapıldığını düşünüyorsanız(sehven icra takip elemanlarının yaptığı bir hata olabilir) dilekçe ile haczin konulduğu icra dairesine başvurabilirsiniz. Yapılan işlem, düşündüğünüz gibi hatalıysa haciz işlemi kalkacaktır.

Anlaşma

Arabanıza konulan haczin kaldırılmasını istiyorsanız, alacaklı ile anlaşmak sizin için en kolay ve hızlı yol olacaktır.

Alacaklıya, borcunuzu ödemek istediğinizi; ancak araç üzerindeki haczi kaldırırsa borcunuzu taksitlendirerek ödeyebileceğinizi söyleyebilirsiniz.

Alacaklı ile anlaşmaya varırsanız, icra dairesine yapacağınız başvuru ile aracınız üzerindeki haciz kalkacaktır.

Süre

İcra İflas Kanunu 106 ve 110 numaralı maddelere göre, alacaklı, araca konulmuş haciz işleminden sonra 6 ay içerisinde satış talebinde bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde, aracınız üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etme hakkınız doğar.

İİK 106 – Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.

İİK 110 – Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Menfi Tespit

İcra takibi açılmış ve tarafınıza takibin kesinleştiği ile ilgili bir tebligat geldiğinde; borçlu olmadığınızı düşünüyorsanız menfi tespit davası açmalısınız.

Menfi Tespit Davası : Talep edilen alacak bakımından, borçlu olmadığınızın ispat edilmesinin mahkeme kanalı ile yapılmasıdır.

İİK 72/3 – İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

Menfi tespit davasında mahkemenin vereceği ihtiyati tedbir kararı takibi durdurmamakla birlikte icra dosyasına yatan paranın alacaklıya ödenmesini engellemektedir. Bu da alacaklının dava neticeleninceye kadar icra kanalıyla alacağını tahsil etmesinin önüne geçmektedir. Araç üzerine konan haczi kaldırmak için mahkemeden alınan tedbir kararı yeterli değildir. Haczin kaldırılabilmesi için tedbir kararı aldıktan sonra ayrıca icra dairesine alacağın tamamını depo etmek veya bir teminat mektubu ile borcu temin etmek suretiyle konan haczin kaldırılmasını talep etmeniz gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu